نرم افزار ‌BOM

نرم افزار BOM) Bill Of Material) واحدهای تولیدی قبل از شروع تولید و ساخت یک محصول ابتدا BOM آن محصول را تهیه می نمایند که این در واقع نسخه ابتدائی است و در طول پروسه طراحی اولیه تا تولید نهائی احتمالا تغییراتی می کند.   تصاویری از نرم افزار   بازدیدها: ۴۶۴

نرم افزار کدینگ قالب

در این نرم افزار امکان تعریف شناسنامه پروژه همراه با تعریف تمامی اجزاء پروژه شامل ( پانل گیج ، قالب ها ، و سایر اجزاء ) وجود دارد. برخی نرم افزار ها شامل ( برنامه ریزی و کنترل تولید ، BOM،حکم کار،PCS )  امکان دریافت اطلاعات پایه خود را  از این نرم افزار دارا می