نرم افزار نگهداری و تعمیرات

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار کنترل پروژه  می باشد  که جهت حصول اطمينان از نگهداري و تعميرات بهينه دستگاهها، تجهيزات و تاسيسات به منظور استمرار در قابليت اطمينان و بالا بردن سطح دسترسي آنها مي باشد. تصاویری از محیط نرم افزار بازدیدها: ۲۴۶

نرم افزار پایگاه دانش

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار ارزیابی عملکرد می باشد که جهت فهم و بكارگيري منابع استراتژيك دانش در سازمان براي شناسايي ، ارزيابي ، تحصيل ، ذخيره سازي و بكارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان بکار گرفته می شود تصاویری از نرم افزار بازدیدها: ۲۹۰

نرم افزار ارزیابی عملکرد

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار ارزیابی عملکرد می باشد که جهت ارزیابی پرسنل جهت تمدید قرار داد ، ارتقاء و …. مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویری از محیط نرم افزار بازدیدها: ۲۴۹

نرم افزار اطلاعات حضور و غیاب

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار حضور و غیاب می باشد که  جهت مدیریت  حضور و غیاب / اضافه کار / مرخصی پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویری از نرم افزار   بازدیدها: ۲۴۱

نرم افزار کارکرد – گزارش روزانه

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار گزارش روزانه می باشد  که در جهت کنترل عملکرد روزانه پرسنل و بدست آوردن میزان نفر ساعت پروژه ها بکار می رود . تصاویری از نرم افزار بازدیدها: ۲۷۲