بازدید از شرکت ایدکوپرس جهت کنترل و مانیتورینگ خط تولید و ماشین آلات صنعتی

بازدید از شرکت ایدکوپرس

بازید از شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (ایدکوپرس) جهت طراحی و استقرار سامانه کنترل و مانیتورینگ خطوط تولید و ماشین آلان صنعتی با حضور مهندس محسن رضایی رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعاملدر محل این شرکت به عمل آمد، در این بازدید  از  ماشین آلات و خطوط تولید بازدید بعمل آمد و

بازدید از شرکت کورن ایران جهت کنترل و مانیتورینگ خط تولید و ماشین آلات صنعتی

بازدید از شرکت کورن ایران

بازید ازشرکت کورن ایران جهت طراحی و استقرار سامانه کنترل و مانیتورینگ خطوط تولید و ماشین آلان صنعتی با حضور مهندس سلیمی مدیر عامل در محل این شرکت به عمل آمد، در این بازدید  از  ماشین آلات و خطوط تولید بازدید بعمل آمد و مقرر گردید تمامی تجهیزات به سامانه کنترل و مانیتورینگ MC5 تجهیز

بازدید از شرکت گلستان جهت کنترل و مانیتورینگ خط تولید و ماشین آلات صنعتی

بازدید از هلدینگ گلستان

بازید ازشرکت گلستان جهت طراحی و استقرار سامانه کنترل و مانیتورینگ خطوط تولید و ماشین آلان صنعتی با حضور مهندس ترابی مدیریت نگهداری و تعمیرات و مهندس مهاجری در محل این شرکت به عمل آمد، در این بازدید  از  سالن های (دمنوش ، پسته و تنقلات، چای ،بوجاری Sort,(Beland) بازدید بعمل آمد و مقرر گردید