طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN وWAN‌

برخی از فعالیت‌های گروه  در زمینه شبکه عبارتند از : خدمات مشاوره و ارائه راهکار در زمینه های شبکه خدمات پسیو شبکه نصب و راه اندازی تمامی سرویس های ویندوز سرور مجازی سازی شبکه های کامپیوتری ارائه راهکار در زمینه کنترل اینترنت مصرفی کارکنان پشتیانی و نگهداری از شبکه های کامپیوتری آموزش شبکه، نحوه راه