سامانه داشبورد مدیریت

یکی دیگر از محصولات این شرکت ، نرم افزار داشبورد می باشد که جهت نمایش آنلاین وضعیت شاخص های کلیدی سازمان برای مدیران میانی و ارشد طراحی و پیاده سازی گردیده است . برخی از امکانات نرم افزار : * نمودار روند و تاریخچه * امکان اتصال به سامانه های تولید و … جهت نمایش

سامانه مدیریت و پایش فرآیند ها

یکی دیگر از محصولات این شرکت ، نرم افزار مدیریت و پایش فرآیند ها می باشد که جهت چگونگي شناسايي ، پايش و مديريت فرآيندها در راستاي تحقق استراتژيها ، جهت حصول اطمينان از عملكرد و اثر بخشي كليه عناصر سيستم مديريت یکپارچه و همچنين مشخص نمودن شرايط و ويژگيهاي فرآيندهاي شركت ها مي باشد.

نرم افزار کنترل مدارک و مستندات

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار کنترل مدارک و مستندات می باشد  که جهت ثبت و مدیریت مستندات ، آیین نامه ها ، روش اجرایی ، مدارک و مستندات فنی محصول  و ….  بکار گرفته می شود . تصاویری از نرم افزار بازدیدها: ۵۴۰

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار کنترل پروژه  می باشد  که جهت حصول اطمينان از نگهداري و تعميرات بهينه دستگاهها، تجهيزات و تاسيسات به منظور استمرار در قابليت اطمينان و بالا بردن سطح دسترسي آنها مي باشد. تصاویری از محیط نرم افزار بازدیدها: ۲۵۶