نرم افزار نگهداری و تعمیرات

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار کنترل پروژه  می باشد  که جهت حصول اطمينان از نگهداري و تعميرات بهينه دستگاهها، تجهيزات و تاسيسات به منظور استمرار در قابليت اطمينان و بالا بردن سطح دسترسي آنها مي باشد. تصاویری از محیط نرم افزار Views: 257