پارسیان در یک نگاه

گروه فنی و مهندسی پارسیان در یک نگاه این گروه در سال ۱۳۸۴ ، توسط جمعی ۳ نفره کار خود را آغاز کرد . این گروه در طی سال های گذشته موفقیت های خوبی در راستای اهداف خود در بازار داخلی فناوری اطلاعات داشته که امروزه مشتریان مختلفی در این عرصه دارد . فعالیت‌های اصلی