از مهم ترین فاز های پیاده سازی سیستم های یکپارچه ، فاز استقرار می باشد که اهمیت زیادی به این فاز داده شده است،‌بطوری که در زمان استقرار هر سیستم ،‌یک تیم تخصصی به محل مشتری اعزام و نسبت به استقرار کامل و بومی سازی سیستم مورد نظر اقدام می نمایند

ما با آموزش کاربران شما، آن‌ها را با مفاهیم تخصصی، کاربری سیستم‌ها و چگونگی پاسخگویی به نیازهای آتی آشنا می‌کنیم
متدولوژی استقرار
ما در این گروه سعی کرده ایم که مراحل استقرار را به یک استاندارد بین المللی برسانیم تا بتوانیم حداکثر رضایت مشتریان را از مکانیزم پیاده سازی واستقرار سیستم داشته باشیم

ما فاز استقرار را به مرحله تقسیم نموده ایم تا میزان کیفیت در هر مرحله قابل ارزیابی و بررسی باشد

ارزیابی اولیه
ابتدا فعالیت های اصلی برای هدایت پروژه تعیین می شوند ، از جمله بر اساس نوع کار ،‌مدیران پروژه در سازمان شما و در گروه ما انتخاب می شوند، سپس نسبت به ارائه راهکار های اولیه در جهت استقرار سیستم اقدام می نمایند

انتخاب روش استقرار
پس از ارزیابی اولیه پروژه و نیاز سنجی سیستم ، با توجه به جلساتی که مابین طرفین برگزار می شود ، بهترین روش را در جهت استقرار سیستم بکار گرفته خواهد شد.

طراحی پروژه
پس از انتخاب روش استقرار تیم فنی این گروه اقدام به طراحی سناریو و پروژه مذکور خواهند نمود

برنامه زمان بندی
در این مرحله با توجه به آنالیز های صورت گرفته برنامه زمان بندی همراه با تمامی جزییات در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت
استقرار
در مرحله نهایی پروژه بطور کامل استقرار خواهد یافت و پشتیبانی مداوم از فرایندهای مستقر شده و سیستم جدید انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، مسائل در کم‌ترین زمان ممکن حل می‌شود در نهایت، نتایج و خروجی‌های به‌دست آمده با اهداف پروژه مقایسه و ممیزی می‌شوند

Views: 350