عنوان شغلشهررشته تحصیلیحوزه کاری
برنامه نویس دات نت کرجمهندس کامپیوتر(نرم افزار ، سخت افزار)تولید نرم افزار
کارشناس فرآیند تولید نرم افزارکرجمهندس صنایع
مهندس کامپیوتر (سخت افزار ،‌نرم افزار)
تولید نرم افزار
کارشناس فروشهمه شهر هامدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
فروش و بازاریابی
کارشناس استقرار سیستم هوشمندی تجاریکرجمهندسی صنایع
MBA
مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
فناوری اطلاعات
مدیریت اجرایی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی
هوشمندی تجاری
کارشناس فروش سیستم هوشمندی تجاریکرجفناوری اطلاعات
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
MBA
مدیریت اجرایی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی
هوشمند تجاری
کارشناس RFID
کرجمهندسی برق الکترونیک/ مخابرات
مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)
شبکه و امنیت اطلاعات

Views: 374