شرح شغل و مسئولیت‌ها

کارشناس استقرار و پشتیبانی در شرکت فنی و مهندسی پارسیان کسی است که سیستم هوشمندی تجاری را در سایت مشتری مستقر می‌سازد ( بر اساس قرارداد). کارشناس برای این کار باید فرایند تهیه طرح استقرار سیستم، طرح متناسب‌سازی سیستم و اجرای آن، توافق با مشتری بر روی شاخص‌های قابل ارائه از سیستم، ایجاد شاخص‌های مورد نیاز مشتری با استفاده از سیستم داشبورد مدیریتی و در نهایت آموزش مدیران مشتری و ارائه سیستم به آن‌ها را طی کند.

در این شغل باید

 • فرایند نصب، راه‌اندازی و عملیاتی کردن محصول را اجرا کنید
 • از واحدهای داخلی سازمان در انجام فرایندهای نصب، راه‌اندازی و عملیاتی کردن محصول پشتیبانی کنید
 • محصول را تست کنید
 • ارتباط قوی با واحد مدیریت محصول و تولید هوشمندی تجاری داشته باشید
 • برای انجام کار/پروژه‌های خاص و پشتیبانی‌های ویژه آماده باشید.

توانایی‌ها و مهارت‌ها

مهارت‌های عمومی

 • توانایی کارتیمی
 • توانایی استفاده‌ روان از متن‌های انگلیسی تخصصی مرتبط
 • توانایی کار در شرایط پرفشار
 • تمایل به یادگیری

مهارت‌‌های تخصصی

 • آشنایی با مفاهیم مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مانند DBMS, MIS, EIS, DSS, BI, CSM
 • تسلط بر نرم‌افزارهای مدیریت بانک‌های اطلاعاتی مانند SQL
 • آشنایی با مفاهیم برنامه‌نویسی و توانایی کار با یک زبان برنامه‌ نویسی (در حد متوسط)
 • آشنایی با اصول تجزیه و تحلیل سیستم
 • آشنایی با مفاهیم کنترل عملکرد مانند BSC, EFQM
 • آشنایی با مفاهیم حسابداری، مدیریت مالی و مدیریت انبار

پیش‌نیاز

مدرک تحصیلی کارشناسی (حداقل) دانشگاه دولتی در رشته و گرایش‌های: مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مدیریت، MBA و IT

ارسال درخواست همکاری

Visits: 83