نرم افزار اطلاعات حضور و غیاب

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار حضور و غیاب می باشد که  جهت مدیریت  حضور و غیاب / اضافه کار / مرخصی پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویری از نرم افزار   بازدیدها: ۲۴۷

نرم افزار کارکرد – گزارش روزانه

یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار گزارش روزانه می باشد  که در جهت کنترل عملکرد روزانه پرسنل و بدست آوردن میزان نفر ساعت پروژه ها بکار می رود . تصاویری از نرم افزار بازدیدها: ۲۸۰

نرم افزار کنترل پروژه (PCS)

نرم افزار کنترل پروژه – PCS یکی دیگر  از محصولات این شرکت ، نرم افزار کنترل پروژه  می باشد  که جهت برنامه زیری و کنترل پروژه های جاری شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. تصاویری از نرم افزار بازدیدها: ۱۰۰

نرم افزار ‌BOM

نرم افزار BOM) Bill Of Material) واحدهای تولیدی قبل از شروع تولید و ساخت یک محصول ابتدا BOM آن محصول را تهیه می نمایند که این در واقع نسخه ابتدائی است و در طول پروسه طراحی اولیه تا تولید نهائی احتمالا تغییراتی می کند.   تصاویری از نرم افزار   بازدیدها: ۴۶۷